Postup pri spoločnej tvorbe diela:

1. krok - vzájomná komunikácia na upresnenie typu, tvaru a účelu obstavania, návrh spotrebiča
2. krok - spracovanie do grafickej podoby vo forme štúdie- zohľadňuje tvar a technické riešenia 
3. krok - dohoda ceny
4. krok -  zmluva o dielo: obsahuje vzájomné podmienky, termíny, platobné podmienky
5. krok - realizácia diela                                                                                      6. krok - odovzdanie diela, dokumentácie, návodu na použitie, odborná a praktická  ukážka funkčnosti diela.

Čo Vám môžeme garantovať:

Cena – cena diela je dohodnutá vopred a je nemenná.

Termín – v zmluve o dielo sa zaväzujeme, dokedy bude dielo hotové, funkčné a pripravené k odovzdaniu.

Kvalita – presný, Vami odsúhlasený  návrh a technické riešenie, vzduchotechnika, správne použité materiály zaručujú dlhodobú životnosť a spoľahlivú i bezpečnú prevádzku diela.

Technické riešenie – za technické riešenie zodpovedáme výlučne my, vyučení kachliarski majstri. Zákazník si vyberá napríklad dizajnové prevedenie, farbu a tvar mriežok. Veľkosť a  umiestnenie určujeme my.

Záruka - na všetky naše diela  poskytujeme 36 mesačnú záruku na prácu. Od Vás požadujeme umožnenie  pravidelného  servisu postaveného diela raz za 12 mesiacov. Na ohniská a vložky  poskytuje záruku výrobca. Väčšina našich nových zákazníkov prichádza na základe odporučenia od tých, ktorým sme už nejaké dielo zrealizovali. Nesklameme dôveru, ktorú ste nám vložili do rúk. V prípade potreby Vám prídeme v rámci záruky skontrolovať spotrebič každý rok.

Samotná realizácia diela trvá od 3 dní do niekoľkých týždňov. Všetko záleží od zložitosti diela a technických postupov.  Ku stavbe diela sa snažíme  pristupovať zodpovedne a udržiavať poriadok počas celej doby realizácie. Pri stavbe diela  požadujeme, aby teplota na stavenisku neklesla pod 5°C, prívod elektrickej energie  na 230V a úžitkovú vodu cca 40 l denne , voľný pracovný priestor  2 metre okolo diela a taktiež nad dielom.

PK Dizajn s.r.o.

Družstevná 6
976 32 Badín
okr. Banská Bystrica
0948 006 000 obchod@kozuby-kachle.sk
Vytvorené službou Webnode